= "SERCE" = Pomóżmy Agatce

Szanowni Państwo!

      Nasza sześcioletnia córeczka zachorowała na ostrą białaczkę szpikową w listopadzie 1997 roku. Ciężka chemioterapia na pewien czas uśpiła rozwój choroby, lecz w styczniu 2001 roku nastąpił jej nawrót.

Obecnie po ponownej chemioterapii jedyną szansą na uratowanie życia naszej córeczki jest przeszczep szpiku. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową przeznaczoną na pokrycie kosztów szukania dawcy, leki wspomagające i ochraniające oraz w razie konieczności przeszczep szpiku za granicą.

STRONA AGATKI

Każda ofiarowana kwota będzie dla nas bardzo cenna i za każdy gest szczerze dziękujemy.

Anna i Paweł Kaczmarek 

      Informujemy, że każdą wpłaconą sumę mogą Państwo odliczyć od podatku dochodowego. Prosimy o wpłaty na konto:

FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ
03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 61
Tel./fax (0-22) 870-05-21
* * * * * * * * * * * * * * * *
Bank: PKO B.P. XII o/Warszawa
Nr 10201127 - 30140 - 270 - 1
Hasło: AGATKA KACZMAREK
D A R O W I Z N A

Jednocześnie informujemy, że środki niewykorzystane na leczenie naszego dziecka zostaną, zgodnie ze statutem Fundacji, przeznaczone na dofinansowanie leczenia innych dzieci.

KLINIKA PNEUMONOLOGII, CHORÓB ALERGICZNYCH I HEMATOLOGII
I Katedry Pediatrii Akademii Medycznej
01-184 - Warszawa, ul. Działdowska 1/3

Zaświadczenie

Agata Kaczmarek ur. 24.01.1995 zamieszkała w Ożarowie Mazowieckim - Duchnice, pozostaje pod opieką Kliniki Hematologii od listopada 1997 z powodu ostrej białaczki szpikowej M 2. Obecnie rozpoznana została wznowa choroby. Rozpoczęta będzie intensywna chemioterapia. Do pełnego wyleczenia choroby zalecane jest wykonanie przeszczepu szpiku kostnego.

Doktor Nauk Medycznych - Specjalista Chorób Dzieci
3-01-2001

© copyright www.ozarow.maz.pl     wszelkie prawa zastrzeżone 2001