= "SERCE" = Pomóżmy Agatce
Szanowni Państwo!

      Nasza sześcioletnia córeczka zachorowała na ostrą białaczkę szpikową w listopadzie 1997 roku. Ciężka chemioterapia na pewien czas uśpiła rozwój choroby, lecz w styczniu 2001 roku nastąpił jej nawrót. Obecnie po ponownej chemioterapii jedyną szansą na uratowanie życia naszej córeczki jest przeszczep szpiku. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową przeznaczoną na pokrycie kosztów szukania dawcy, leki wspomagające i ochraniające oraz w razie konieczności przeszczep szpiku za granicą.

STRONA AGATKI
      Każda ofiarowana kwota będzie dla nas bardzo cenna i za każdy gest szczerze dziękujemy.
Anna i Paweł Kaczmarek 

Informujemy, że każdą wpłaconą sumę mogą Państwo odliczyć od podatku dochodowego. Prosimy o wpłaty na konto:

FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ
03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 61
Regon 012778977   Tel./fax (0-22) 870-05-21
AGATKA KACZMAREK   (DAROWIZNA)
Konto nr: 10201127 - 30140 - 270 - 1
Bank: PKO B.P. XII o/Warszawa

    Jednocześnie informujemy, że środki niewykorzystane na leczenie naszego dziecka zostaną przeznaczone na dofinansowanie leczenia innych dzieci, zgodnie ze statutem Fundacji.


KLINIKA PNEUMONOLOGII, CHORÓB ALERGICZNYCH I HEMATOLOGII  (3-01-2001)
I Katedry Pediatrii Akademii Medycznej, Warszawa, ul. Działdowska 1/3
Zaświadczenie     Agata Kaczmarek ur. 24.01.1995 zamieszkała w Ożarowie Mazowieckim - Duchnice, pozostaje pod opieką Kliniki Hematologii od listopada 1997 z powodu ostrej białaczki szpikowej M 2. Obecnie rozpoznana została wznowa choroby. Rozpoczęta będzie intensywna chemioterapia. Do pełnego wyleczenia choroby zalecane jest wykonanie przeszczepu szpiku kostnego.

Doktor Nauk Medycznych - Specjalista Chorób Dzieci.